ann dorthe profilbillede

ANN DORTHE PEDERSEN

Erhvervscoach med fokus på gode teams, samarbejde, trivsel og resultater
+45 2750 6213

Er du robust?

Robust

Er du robust?

Et af de nye buzzwords inden for HR er ROBUSTHED. En hurtig søgning blandt on-line jobannoncer viser, at private og offentlige virksomheder søger efter robuste medarbejdere inden for snart sagt alle fagområder: Procesoperatør, socialpædagog, administrativ medarbejder, virksomhedskonsulent, anlægsarbejder, sundhedssekretær, ufaglært vikar, lagerarbejder, regnskabschef og it-medarbejder og mange flere. Den ønskede robusthed knytter sig ikke til et specifikt erhverv eller arbejdsområde. Det er ønskværdigt, at alle er robuste.

Men hvad dækker det over: at være robust?

At du kan tage mange tæsk? At du kan klare mosten? At du kan tåle lugten i bageriet? At du er hårdhudet? At du kan modstå pres? At du er 100% selvkørende? At du kan håndtere ubehagelige situationer? At du kan arbejde 24/7, overtid og skiftende arbejdstider? Uden at få stress?

INGEN STRESS! Please!

Mit bedste bud er, at din arbejdsplads ønsker, at du skal kunne udføre dit job så optimalt som muligt, uden at du bliver stresset og må sygemeldes! Virksomhederne efterlyser robuste medarbejdere, fordi de frygter at skulle undvære dig som medarbejder og det medfølgende tab af viden og økonomiske konsekvenser.
Det koster nemlig dyrt. Både på din personlige konto, men også på virksomhedens lønkonto.

Er det dit ansvar at være robust?

Jeg er med på, at vi kan diskutere forskellige definitioner af robusthed, ligesom jeg er med på, at der er forskel på, hvilke og hvor mange udfordringer, krydspres eller ekstraordinære belastninger forskellige personer kan overkomme.

Jeg mener, at det ikke (kun) er den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for sin egen robusthed, men at hele organisationen omkring den enkelte medarbejder har ansvaret.

Personlig udvikling = faglig udvikling

Jeg synes, at det giver god mening at understøtte dig, den enkelte medarbejder, med teknikker og strategier til at passe på dig selv og styrke dig i din aktuelle jobsituation. Fordi det øger dine personlige kompetencer og bidrager til din trivsel. Derfor ser jeg ikke kurser i personlig udvikling, herunder hvordan du kan styrke din evne til at være robust, udelukkende som en løsning, hvor virksomheden prøver at tørre ansvaret for robustheden af på medarbejderne, men også som et værktøj til dig.

Har I sværget musketér-eden?

Robuste medarbejdere kommer af opbakning, god ledelse og gode kolleger.

Jeg er af den overbevisning, at organisationen omkring dig - det være sig systemer, vilkår, opgaver, ledelse og kolleger - har en afgørende betydning for, hvor robust du som medarbejder er.

Vigtigst af alt er indstillingen fra ledelsen til medarbejderne og kollegerne imellem: At når vi arbejder sammen, sværger vi musketér-eden: At stå inde for hinanden, at kommunikere ligeværdigt og være enige om værdier, mål og formål.

Robust team

Det er nemlig starten på at skabe en solid stab af medarbejdere, der sammen er robuste. Ingen kan alting, men en gruppe kolleger, der kender hinandens styrker og svagheder, og arbejder aktivt og bevidst sammen om at løse en fælles opgave, bliver et robust team. Læs mere her, om hvordan I grundlægger et robust team