BELBIN TEAMROLLER OG ANALYSER

Som certificeret Belbin Konsulent kan jeg hjælpe dig og dit team med at styrke jeres samarbejde.

En teamrolleprofil til hver enkelte medarbejder og en eller flere teamanalyser viser, hvilke roller, der er repræsenteret og hvordan rollerne er fordelt i teamet.

Det giver jer et klart overblik over styrkerne og svagheder i jeres team.

I kan hurtigt se, om fordelingen af jeres teamroller passer til jeres team og jeres mål og formål.

SÅDAN FOREGÅR DET

Det er enkelt og let for jer at få udarbejdet jeres teamrolleprofiler og teamanalyser:

 1. I udfylder besvarelserne til jeres individuelle teamrolleprofiler
 2. Jeg udskriver jeres profiler og genererer de aftalte teamanalyser
 3. Vi afholder en workshop, hvor I får en gundig introduktion til Belbins teamroller. I får udleveret jeres individuelle profiler og vi gennemgår teamanalyserne.

Besvarelserne foregår on-line. I kan derfor hver især udfylde jeres besvarelse til jeres egen teamrolleprofil og observationer på jeres kolleger, når det passer ind i jeres arbejde.

Vi aftaler på forhånd det tidsrum, hvor besvarelserne skal foregå, og jeg sender en mail til hver enkelt medarbejder med et link til besvarelsen af vedkommendes egen profil + mails med link til besvarelse af kollegaobservationerne.

Jeg følger processen og sørger for at følge op indtil alle har udfyldt deres besvarelse.

Teamrolleprofil

En teamrolleprofil beskriver den enkelte persons typiske adfærd i samarbejdet.

Teamrolleprofilen giver et tydeligt billede af den enkelte medarbejders fordeling af teamroller og indeholder beskrivelser og diagrammer, der belyser  medarbejderes bidrag til samarbejdet.

En teamrolleprofil kræver mindst 4 kollegaobservationer

En profil kan dannes alene på bagrund af personens egen besvarelse, men med observationer fra mindst 4 kolleger kan der udarbejdes en mere uddybende og nuanceret profil.

Når I får udarbejdet teamrollerprofiler, anbefaler jeg, at mindst 4 kolleger giver feedback til kollegernes profiler.

En teamrolleprofil er altså ikke kun baseret på din egen opfattelse, men valideres af dine kollegers opfattelse af, hvad du bidrager med til jeres samarbejde.

Det giver jer mulighed for at reflektere over hinandens styrker og svagheder. Det giver jer også et klart indblik i jeres virkelighed, da profilerne ikke er baseret på ren teori, men på jeres fælles input.

I får en grundlæggende forståelse for hinanden og hvad, der fungerer godt og mindre godt i jeres team.

Teamrollerne og teamanalysen giver jer en platform at tale neutralt ud fra, så I kan styrke samarbejdet og undgå konflikter.

Teamanalyser og samarbejdsrelationer

Ud fra teamrolleprofilerne kan jeg generere de teamanalyser og 2:2 relationsanalyser, som I ønsker.

Analyserne giver jer først og fremmest et overblik over, hvilke teamroller, der er repræsenteret i jeres samlede team.

Hvis I har teams i teamet eller kolleger, der arbejder tæt sammen parvis, kan jeg også udarbejde analyser for disse.

Workshops

Teamrolleprofilerne udleverer jeg altid direkte til den enkelte medarbejder efter en fælles introduktion til teamrollerne og teamrollekonceptet i forbindelse med en workshop. Det også på workshoppen, at jeg præsenterer teamanalyserne for alle.

BASIS BELBIN WORKSHOP

 • Introduktion til Belbins teamroller
 • Udlevering af teamrolleprofiler
 • Generelle spørgsmål og svar i plenum
 • Præsentation og gennemgang af teamanalyse/r i plenum

Varighed: 2 timer

Efter behov kan vi aftale 1:1 tilbagemeldinger på medarbejdernes teamrolleprofiler.
Dette afregnes pr. time eller med klippekort.

Se priseksempler på teamrolleprofiler og teamanalyser, samt workshops og 1:1 klippekort

BELBINS TEAMROLLER + SUCCES MED SAMARBEJDE

Sæt med det samme fokus på at skabe det bedste team i en kombination af jeres nye viden om teamrollerne og de 5 grundpiller eller forudsætninger for at få succes med jeres samarbejde.

Med jeres teamrolleprofiler og teamanalyser er I et godt stykke ad vejen med ”Kend dig selv” og ”Kend din kollega".

Med inspiration, input og øvelser til de øvrige 3 forudsætninger, der kan hjælpe jer et stort skridt videre mod at skabe en fælles forståelse og enighed om jeres samlede potentiale.

I kan også vælge at sætte fokus på en af forudsætningerne, som vi herefter arbejder i dybden med.

 • Introduktion til Belbins teamroller
 • Udlevering af teamrolleprofiler
 • Generelle spørgsmål og svar i plenum
 • Præsentation og gennemgang af teamanalyse/r i plenum

+

 • Kend dig selv
 • Kend din kollega
 • Fælles sprog
 • Fælles værdier
 • Fælles mål

Varighed: 4-6 timer

Efter behov kan vi aftale individuelle tilbagemeldinger på medarbejdernes teamrolleprofiler. Dette afregnes pr. time eller med klippekort.

OPFØLGNING PÅ JERES TEAMROLLER OG TEAMANALYSE

For at sikre at I får det bedste resultat og udbytte af jeres teamroller, kan vi aftale et forløb med opfølgning efter jeres første workshop.

Opfølgningen kan bestå af:

 • 1:1 sparring til hver enkelt medarbejder om hans/hendes rolle i teamet og eventuelle udviklingspunkter
 • 1:1 sparring til dig, der er leder, om hvordan du kan bruge teamrolleprofilerne til eksempelvis MUS og teamanalysen til fremadrettet at sikre den bedste sammensætning af teamet.
 • Workshop/teamcoaching med fokus på teamets formål, potentiale og udvikling

Se priseksempler på teamrolleprofiler og teamanalyser, samt workshops og 1:1 klippekort

Kontakt mig gerne, så du får den bedste rådgivning og vi sammen kan tilrettelægge jeres Belbin workshop.

Ring til mig på telefon 2750 6213
Skriv til mig via kontaktformularen nederst på siden

 

KONTAKT MAX POSITIV

Telefon 2750 6213

ADRESSE

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

SEND MIG EN BESKED

Du skal indtaste dit navn!
Du skal indtaste din e-mailadresse!
Ugyldig indtastning
Du skal indtaste en besked!
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne sende beskeden!
Copyright © 2015-2024 MAX POSITIV