ann dorthe profilbillede

ANN DORTHE PEDERSEN

Erhvervscoach med fokus på gode teams, samarbejde, trivsel og resultater
+45 2750 6213

SUcces med samarbejde

Er I gode til at arbejde sammen?
- eller går I bare på arbejde?

At skabe en arbejdsplads med medarbejdere, der fungerer godt som enkeltindivider og samtidig er gode kolleger, der samarbejder om at nå gode resultater, er ikke en let og ukompliceret opgave - men det er muligt.

Jeg er af den overbevisning, at opgaven kan gøres mere overskuelig og enkel, når ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at skabe et solidt fælles fundament. 

Der skal investeres tid og penge, selvfølgelig.

Men når I investerer i et gennemarbejdet grundlag, gør I hverdagen og løsningen af jeres arbejdsopaver meget enklere efterfølgende, men også allerede i forløbet, da I jo arbejder med jeres daglige opgaver i processen. 

Jeres investering giver derfor udbytte fra dag 1.

Helt grundlæggende er der 5 faktorer, som det gode, effektive og udviklende samarbejde hviler på:

SUCCES MED SAMARBEJDE

Faktor #1: Kend dig selv
Faktor #2: Kend din kollega
Faktor #3: Fælles sprog
Faktor #4: Fælles værdier
Faktor #5: Fælles mål

Når medarbejderne kender, er enige i og anerkender disse fem forudsætninger, danner de basis for et meningsfuldt og effektivt samarbejde.

Jo flere af faktorerne I "opfylder" i din organisation, desto bedre betingelser har I for at lykkes.

At tænke alle 5 faktorer ind i jeres overordnede forståelse af, hvordan I arbejder sammen, er indlysende, men det er også en god idé at bruge dem som tjekliste, når I påbegynder et nyt projekt eller i den daglige planlægning af arbejdsopgaverne.

Få inspiration

Du får en nærmere beskrivelse af de 5 faktorer længere nede på siden.

Jeg er ret sikker på, at I kan komme på metoder til at arbejde med hvert enkelt punkt,

men…

kniber det for jer at blive konkrete, så har jeg godt tilbud til jer, der seriøst vil arbejde med at forbedre jeres samarbejde:

Inspirationsworkshop
"SUCCES MED SAMARBEJDE"

 • 2 timers inspiration
 • Konkrete øvelser
 • Arbejdsark
 • Dialogkort
 • Jeres 5 trins plan

Inspirationspris: Kun 4.000 kr. + moms og kørsel

Workshoppen giver jer et overblik over, hvilke faktorer I har brug for at sætte fokus på.
Vi laver sammen en plan for jeres jeres indsatsområder, og I får materialer til selv at arbejde videre med alle 5 faktorer.

Du er velkommen til at skrive til mig via kontaktformularen, når du vil booke en workshop 
Eller Ring gerne på telefon +45 2750 6213

 

Faktor #1: Kend dig selv

SMS Faktor 1 Kend dig selv

Den enkelte medarbejder er den grundlæggende brik i samarbejdet på din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du og dine kolleger og medarbejdere hver kender jeres unikke egenskaber, kompetencer og bidrag til opgaveløsningen.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvad du hver dag bringer med ind på din arbejdsplads uanset hvilket organisatoriske niveau, du befinder dig på:

 • Personlige kompetencer
 • Faglige kompetencer
 • Værdier
 • Mål
 • Motivation
 • Overbevisninger
 • Adfærd

I jo højere grad du kender og er bevidste om dit individuelle bidrag, i jo højere grad er du i stand til at samarbejde om at nå jeres fælles resultater.

I modsat fald kan du opleve, at en kollega eller medarbejder ”underperformer”. Enten fordi medarbejderen over- eller undervurderer sine kompetencer, så han eller hun mismatcher det aktuelle job – eller medarbejderens personlige værdier og mål ikke stemmer overens med virksomhedens, så han eller hun ubevidst – eller bevidst - modarbejder de ønskede resultater.

En Belbin teamrolleprofil er et meget præcist redskab til den enkelte medarbejder til at forstå sin egen rolle i samspillet med kollegerne. 1:1 coaching og wokshops med fokus på kompetencer, motivation og værdier er også værdifulde bidrag til den enkelte medarbejderes personlige og professionelle forståelse af sit bidrag til organisationen.

Jeg råder over forkellige enkle testværktøjer og skabeloner til afklaring, som jeg ofte benytter i forindelse med workshops og coaching. Disse er en del af min værktøjskasse, og de anvendes efter aftale og helt uden ekstra udgifter for jer.

 

faktor #2: Kend din kollega

SMS Faktor 2 Kend din kollega

Jo bedre du og dine kolleger og medarbejdere kender hinandens kompetencer og adfærd, jo større mulighed har I for at skabe en effektiv medarbejdergruppe.

Derfor er det en forudsætning, at du bruger tid til at sætte dig ind i og forstå din kollegas tankegang, adfærd, egenskaber og kompetencer - OG at du er opmærksom på, at din kolleger har et mindset, egenskaber og kompetencer, som sandsynligvis er forskellige fra dine.

En Belbin teamanalyse, som udarbejdes på baggrund af medarbejdernes individuelle teamrolleprofiler, giver jer et værdifuldt indblik i dynamikken i jeres samarbejde samt en indgående forståelse for kollegernes styrker og bidrag til det daglige arbejde.

 

faktor #3: Skab fælles sprog

SMS Faktor 3 Skab faelles sprog

Er du og dine medarbejdere enige om, hvordan I taler sammen på jeres arbejdsplads?
Selv i små organisationer kan der være forskellig faggrupper med hvert sit fagsprog.

Ledelsen taler om strategi, innovation, management, eksekvering, autenticitet. Økonomiafdelingen bruger ord som ROI, debet, kredit, budget, balance, afstemning. Salg og marketing: branding, kundesegment, instagram, SEO, content marketing, loyalitetsprogrammer. HR: inklusion, videnpotentiale, performance, parametre. Og så har jeg slet ikke nævnt den terminologi som bruges af sygeplejerskerne, smedene, IT-programmørerne, pædagogerne, ingeniørerne, advokaterne, kostvejlederne, speditørerne, arkæologerne eller ...

Selvfølgelig skal I bruge den terminologi, der hører til jeres fag og branche. Vær dog opmærksom på at alle i organsationen forstår hinandens fagtermer. Vær også særdeles opmærksom på det sprog, som I bruger overfor jeres kunder eller brugere.

Ud over fagsprog kan forskellige modersmål være repræsenteret i en organisation. For ikke at tale om, at engelsk er blevet ”the corporate language” i mange virksomheder – og som mange medarbejdere enten ikke forstår eller opfatter som et overlegent sprogbrug.

De ord, vi bruger, skaber vores virkelighed.

For at alle medarbejdere agerer i den samme virkelighed og inden for en fælles ramme, er det vigtigt, at I skaber en fælles forståelse af den terminologi, som bruges i jeres organisation og jeres branche. 

Hvordan håndterer I kritik og feedback 

En anden vigtig del af jeres kommunikation er at kunne give og modtage kritik og feedback på en konstruktiv og respektfuld måde - både bagudrettet i vurderingen af, hvad der er sket og fremadrettet med forslag til den fremtidige adfærd og praksis.

Ved I hvordan I giver ros og anerkendelse? Har I fokus på positiv kommunikation og en anerkendende tilgang til hinanden, kan I undgå misforståelser og at konflikter vokser sig store.

Jeg oplever, at kommunikationsworkshops ofte har konflikthåndtering, den positive tilgang og anerkendelse som hovedtema. Med min NLP-baggrund kan jeg give jer nogle virkelig gode metoder til at forbedre jeres kommunikation, internt og eksternt.

 

faktor #4: Fælles værdier

SMS Faktor 4 Skab faelles vaerdier

Arbejder dine medarbejdere aktivt i overensstemmelse med jeres værdier? Eller står jeres værdier inaktive i et hjørne af virksomhedens hjemmeside?

I de fleste tilfælde er det svært at være uenig i de formulerede værdier. Det er sjældent at se en virksomheds værdier beskrevet med ord som mistillid, uansvarlige, eller ”Vi leverer ikke til tiden”!

I stedet ser vi ord og formuleringer som: tillid, troværdighed, ærlighed, ansvar, kvalitetsbevidst, professionel, bæredygtig eller Vi gør det nemt at være kunde, Vi er på forkant med udviklingen, Vi finder løsninger sammen og Vi er stolte af det vi gør.

Og det er bestemt nogle gode værdier – så længe, de ikke er tomme ord, som ingen af medarbejderne kender, oplever eller kan arbejde efter.

Så hvordan bliver jeres værdier en rettesnor for arbejdet i jeres virksomhed eller afdeling?

Der findes flere måder, I kan arbejde med jeres værdier.

Måske er I en del af en organisation, der allerede har formuleret virksomhedens overordnede mål. Her kan I med fordel arbejde med at gøre disse værdier nærværende for jer, ved at arbejde med hvordan værdierne helt konkret kommer til udtryk i jeres daglige arbejde.

 • Hvad betyder værdierne for jer i dagligdagen?
 • Giv konkrete eksempler på hver enkelt værdi i jeres daglige arbejde
 • Er der eksempler på, at værdierne ikke stemmer overens med jeres virkelighed?
 • Hvordan kan I sikre, at værdierne omsættes i praksis i jeres daglige arbejde?

Står I overfor at skulle formulere eller forny jeres værdier, så kig på jeres daglige praksis:

 • Hvad kendetegner jeres måde at arbejde på?
 • Hvorfor gør I, hvad I gør?
 • Hvad synes I er vigtigt?

Jo mere alle medarbejdere er bevidste om og enige i jeres værdier, jo lettere er det for den enkelte at arbejde ud fra værdierne i dagligdagen. Det giver tryghed og mulighed for at handle selvstændigt – og ikke mindst giver I et klart signal til jeres kunder, brugere eller borgere.

Jeg kan hjælpe jer med at facilitere jeres proces. For eksempel i form af en workshop med indlagt teamcoaching, som afsluttes med formuleringen af jeres kerneværdier og hvordan I arbejder ud fra disse i jeres daglige arbejde.

 

faktor #5: Fælles mål

SMS Faktor 5 Saet faelles maal

Det burde være indlysende, at dine medarbejdere arbejder frem mod et fælles mål, men er du sikker på at alle kender, er enige i og arbejder efter målene?

Det overordnede mål for en organisation må altid være at sikre den fortsatte eller den fastsatte beståen.

Jeres fælles mål beskriver, hvordan I sammen opnår dette.

For at et mål bliver operationelt/til at arbejde efter skal det være

 • Specifikt: Konkret hvad, hvor, hvem og hvor mange
 • Målbart: I skal kunne registrere konkret, at du har nået målet: Antal, beløb, procenter
 • Aktivt: I skal udføre en eller flere konkrete handlinger for at nå målet
 • Realistisk: Det skal være menneskeligt, praktisk og økonomisk muligt – og indenfor jeres egen kontrol
 • Tidsbestemt: I skal sætte en tidsfrist, hvornår målet skal være nået – eller hvornår, I måler jeres resultat