ANN DORTHE PEDERSEN
Erhvervscoach & Teamcoach
Certificeret Belbin Konsulent
Telefon: 2750 6213

Teorien bag Belbins teamroller

De 9 teamroller

Hvordan sammensætter du det bedste team?

Det spørsmål stillede en professor ved Harvard University sig selv tilbage i 1970'erne.

Professoren hedder Dr. Meredith Belbin, og han forskede i en årrække og udførte forsøg med personer, der i teams skulle løse opgaver. Missionen var at finde den optimale sammensætning af effektive, velfungerende teams, såkaldte high performance teams.

Resultatet blev 9 specifikke teamroller også kaldet grupperoller, der beskriver hvordan mennesker i et team bidrager til den fælles opgaveløsning.

Definition på en teamrolle

En teamrolle beskriver vores personlige bidrag til opgaveløsningen og samarbejde med andre.

En teamrolle er derfor ikke det samme som en persons funktionsrolle, som i stedet beskriver medarbejderens formelle stilling og arbejdsopgave.

En teamrolle defineres af flere elementer, der har indflydelse på en persons adfærd:

 • Personlighed
 • Erfaring
 • Omgivelser
 • Værdier
 • Motivation
 • Intellekt
 • Indlærte roller

9 teamroller i 3 kategorier

De 9 teamroller deles op i 3 kategorier, der beskriver teamrollernes overordnede fokus:

Handleroller

 • Organisator
 • Igangsætter
 • Afslutter

Tænkeroller

 • Analysator
 • Idémand
 • Specialist

Sociale roller

 • Koordinator
 • Formidler
 • Kontaktskaber

Styrker og svagheder

Den adfærd, der kendetegner hver af de 9 teamroller, har både sine styrker og nogle tilladelige svagheder
Her kan du se, hvad hver enkelt teamrolle bedst bidrager med - og hvilke svagheder, der kan følge med rollerne:

Belbin OrganisatorOrganisator

Styrker: Organisatoren er loyal og til at stole på. Er praktisk anlagt, effektiv og realistisk i opgaveløsningen.
Svagheder: Organisatoren foretrækker rutiner og faste rammer. Tilpasser sig kun langsomt nye muligheder og er ikke ret fleksibel. 

Belbin OpstarterOpstarter

Styker: Opstarteren er dynamisk og presser ofte på for at sætte gang i en proces. Finder ofte en løsning, hvis der er forhindringer.
Svagheder: Opstarten kan være meget temperamentsfuld og kan virke provokerende. Kan være utålmodig, påståelig og stædig.

Belbin AfslutterAfslutter

Styrker: Afslutteren er omhyggelig og samvittighedsfuld. Er perfektionist og leder efter fejl og forglemmelser.
Svagheder: Afslutteren er ofte bekymret og bange for at lave fejl. Udfører helst opgaverne selv og vil gerne kontrollere kollegernes opgaveløsning.

Belbin AnalysatorAnalysator

Styrker: Analysatoren er analytisk, nøgtern og objektiv og har ofte en præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag.
Svagheder: Analysatoren siger sin mening meget direkte, og har tendens til at være kritisk og skeptisk. 

Belbin IdémandIdémand

Styrker: Idémanden er begavet, kreativ og får konstant nye idéer. Har ofte nye vinkler på problemer og ser muligheder.
Svagheder: Idémanden kan have svært ved at forklare sine idéer til kollegerne og modtager ikke gerne kritik. Kan være glemsom og er ofte ikke særlig praktisk anlagt.

Belbin SpecialistSpecialist

Styrker: Specialisten har ofte ens stor faglig specialviden og/eller gode tekniske færdigheder. Er engageret og målrettet.  
Svagheder: Specialisten arbejder gerne alene og interesserer sig ikke for kollegerne. Holder ofte sin viden for sig selv.

Koordinator

Styrker: Koordinatoren har tillid til kollegerne og kan se, hvem der er egner sig bedst til at løse opgaverne . Er god til at prioritere, sætte mål og frembringe beslutninger.
Svagheder: Koordinatoren er ikke altid den fagligt stærke. Kan forfalde til kun at se sagen fra sin egen side. 

Formidler

Styrker: Formidleren er social og udadvendt. Kan omgås alle og har en god fornemmelse for sine kolleger. Er en god lytter og skaber et godt klima.
Svagheder: Formidleren kan have svært ved at beslutte sig. Kan virke usikker og være overfølsom.

Kontaktskaber

Styrker: Kontaktskaberen er udadvendt og entusiastisk. Undersøger muligheder og løsninger. Har et stort og/eller tæt netværk.
Svagheder: Kontaktskaberen taber interessen og er hurtigt videre til næste opgave. Taler ofte (for) meget.