ANN DORTHE PEDERSEN
Erhvervscoach | Teamcoach
Certificeret Belbin Konsulent
Telefon: 2750 6213

5 grundpiller for det gode samarbejde

#1: Kend dig selv

#2: Kend din kollega

#3: Fælles sprog

#4: Fælles værdier

#5: Fælles mål

Kend dig selv

Samarbejdet i på din arbejdsplads og i dit team starter med dig og de kompetencer, som du bærer med ind i virksomheden.

Med kompetencer mener jeg både dine faglige personlige kompetencer, dvs det du kan og ved, samt den person du er og din adfærd.

Du præger samarbejdet med dine personlige værdier, din motivation og dine mål for dit arbejde, ligesom dine overbevisninger, din adfærd og den måde som du kommunikerer har betydning for dit bidrag til jeres fælles resultat.

Min erfaring er, at ofte har vi mest fokus på de faglige kompetencer – og afhængig af dit erhverv, er de er alt andet lige også det absolut vigtigste parameter for at kunne varetage dit job.

Når det så er sagt, har de øvrige – bløde – kompetencer stor betydning for, hvordan du arbejder sammen med dine kolleger. Det er bare ikke så tit, at vi er bevidste om for eksempel hvilke værdier vi har, eller hvad der motiverer os.

Kend din kollega

Kend din kollega er den 2. grundpille for det gode samarbejde.

I sagens natur bærer din kollega, akkurat som du, sit eget sæt af faglige og personlige kompetencer med ind i jeres samarbejde.

Jo bedre du og dine kolleger kender hinandens kompetencer og adfærd, jo større mulighed har I for at skabe en effektiv medarbejdergruppe.

Det forudsætter, at I hver især er åbne og nysgerrige – og at du og dine kolleger tænker på, at forskellighed kan være den afgørende forudsætning for, at teamet har succes og skaber gode resultater.

Det kræver, at I taler sammen.

Fælles sprog

Den 3. grundpille, fælles sprog, handler derfor om jeres interne kommunikation.

Hvordan taler I sammen?

Er du og kolleger enige om, hvordan I taler sammen på jeres arbejdsplads?

Selvfølgelig skal I bruge den terminologi, der hører til jeres fag og branche, men har I også en aftale om at tale pænt til hinanden?

Jeg hører tit både ledere og medarbejdere siger: Ja, her hos os taler vi lige ud af posen.

Og det er fint med klar og tydelig tale, men jeg vil gerne have dig til at tænke på, at en sag altid har mindst 2 sider - og din version er jo kun din side, så det er ikke nødvendigvis den fulde sandhed.

Jeg oplever faktisk også tit, at ironi og sarkasme er en stor del af den måde, vi taler sammen på en arbejdsplads – fordi ironi og sarkasme er vi danskere så gode til.

Mit råd er at undgå ironi og sarkasme – fordi det så let kan misforstås - og i værste fald kan en sarkastisk bemærkning tangere mobning.

Det betyder ikke, at I ikke må have det sjovt. Ironi og sarkasme er bare ikke sjovt for alle, specielt ikke for den det går ud over.

Hvordan håndterer I kritik og feedback?

En anden vigtig del af jeres kommunikation er at kunne give og modtage kritik og feedback på en konstruktiv og respektfuld måde

- både bagudrettet i vurderingen af, hvad der ER sket og fremadrettet med forslag til den fremtidige adfærd og praksis.

Derfor anbefaler jeg, at du og dine kolleger øver jer i at give god, ærlig og konstruktiv feedback.

På den lange bane vil det hjælpe jer i forhold til at være enige om jeres arbejdsmetoder, ligesom det skaber en stor tillid at få og give tilbagemeldinger til hinanden, og I kan undgå at misforståelser og konflikter vokser sig store

Fælles værdier

Ud over at hver enkelt arbejder efter sit eget værdisæt, arbejder du og dine kolleger så også aktivt i overensstemmelse med virksomhedens værdier?

Eller står jeres værdier inaktive i et hjørne af virksomhedens hjemmeside?

Nogle typiske betegnelser for en virksomheds værdigrundlag er ord som:

Tillid

Troværdighed

Ærlighed

Ansvar

Kvalitetsbevidst

Professionel

Bæredygtig

Vi gør det nemt at være kunde

Vi er på forkant med udviklingen

Vi finder løsninger sammen

og

Vi er stolte af det vi gør

Men hvad betyder værdierne konkret for jer i jeres daglige arbejde?

Er der eksempler på, at værdierne ikke stemmer overens med jeres virkelighed?

Hvordan kan I sikre, at værdierne omsættes i praksis i jeres daglige arbejde?

Hvad kendetegner jeres måde at arbejde på?

Hvorfor gør I, hvad I gør?

Hvad synes I er vigtigt?

Jo mere alle du og dine kolleger er bevidste om og enige i jeres værdier, jo lettere er det for jer at arbejde ud fra værdierne i dagligdagen.

Det giver tryghed og mulighed for at handle selvstændigt – og ikke mindst giver I et klart signal til jeres kunder, brugere eller borgere.

Fælles mål

Jeg tænker, at det helt overordnede mål for enhver virksomhed eller organisation er at sikre organisationens fortsatte beståen.

Både til fordel for virksomhedens eller organisationens ejer og interessenter og til fordel for dig som medarbejder, så din – og andres – arbejdsplads er sikret i fremtiden.

Og for at I alle arbejder i samme retning, er den sidste grundpille for det gode samarbejde, at du og dine kolleger har et fælles mål.

Et mål for indsatsen i jeres team.

Et operationelt mål, som I kan arbejde efter i dagligdagen.

For at jeres mål bliver konkret og operationelt kan I bruge følgende model:

Specifikt: Konkret hvad, hvor, hvem og hvor mange

Målbart: I skal kunne registrere konkret, at I har nået målet: Antal, beløb, procenter

Aktivt: I skal udføre en eller flere konkrete handlinger for at nå målet

Realistisk: Det skal være menneskeligt, praktisk og økonomisk muligt – og indenfor jeres egen kontrol

Tidsbestemt: I skal sætte en tidsfrist, hvornår målet skal være nået – eller hvornår, I måler jeres resultat

Tænker du, at de 5 grundpiller lyder som en stor mundfuld?

Det kan de også være, og jeg oplever, at man i nogle virksomheder vælger at holde workshops eller seminarer med en eller flere af grundpillerne som omdrejningspunkt.

Men jeg ved også, at man på mange arbejdspladser arbejder med emnerne i dagligdagen.

En ad gangen som tema for det månedlige personalemøde, på det daglige planlægningsmøde eller under det ugentlige tavlemøde.

Sværg musketér-eden og få et godt samarbejde

Det vigtigste er ikke hvordan I gør det, men AT i gør det – sværger musketér-eden:

At du og dine kolleger bliver enige om de 5 grundpiller og skaber et effektivt team, der i fællesskab arbejder sammen om at nå et fælles mål.

 

God fornøjelse med de 5 grundpiller og god arbejdslyst.

KONTAKT MAX POSITIV

Telefon 2750 6213

ADRESSE

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

SEND MIG EN BESKED

Du skal indtaste dit navn!
Du skal indtaste din e-mailadresse!
Ugyldig indtastning
Du skal indtaste en besked!
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne sende beskeden!
Copyright © 2015-2022 MAX POSITIV