ann dorthe profilbillede

ANN DORTHE PEDERSEN

Erhvervscoach med fokus på gode teams, samarbejde, trivsel og resultater
+45 2750 6213

Løn giver ikke arbejdsglæde

Loenogarbejdsglaede

- men grundlaget skal være i orden

Som virksomhed skal du have noget at bytte med, hvis du vil tiltrække medarbejdere til at udføre de opgaver, som er virksomhedens eksistensberettigelse.

Det, du tilbyder, skal være tilstrækkelig til at medarbejderne opfatter det som en fair og retfærdig byttehandel for deres tid, evner, kompetencer og indsats.

Læs mere ...

Det er let at være venlig: Arbejdsglæde i 3 trin

3 trin til arbejdsglaede
Hvem har ansvaret for din arbejdsglæde?

Din chef? Dine kolleger? Eller dig selv?

Din chef og dine kolleger påvirker helt sikkert i hvilken grad du går glad på arbejde, men i min optik starter følelsen af arbejdsglæde hos dig selv.

Du får her 3 trin til, hvad du kan gøre for at give dig selv følelsen af overskud og arbejdsglæde:

Læs mere ...

Teori & relevans

godarbejdslyst

Teoretisk indlæg + manglende relevans = ZZZzzZZzZzZZzzzzzzz
Teoretisk indlæg + god relevans = hårde stole
Teoretisk indlæg + god relevans + passende pauser = interesse
Teoretisk indlæg + god relevans + passende pauser + interaktion = engagement

Læs mere ...

E-bogen om Belbins teamroller

Få e-bogen om belbins teamroller, der viser vejen til effektive teams

Hvem er hvem? Kend dig selv og kend din kollega

Få en grundig introduktion til Belbins teamr oller og værdifuld viden om de 9 medarbejdertyper, som skaber et effektivt team.

Faglig dygtig er ikke altid = god til at samarbejde

Det er ikke altid nok at sætte fagligt dygtige medarbejdere sammen og forvente, at de kan arbejde godt sammen.

Faktisk kan du risikere, at dit team ikke fungerer optimalt, hvis du og dine medarbejdere og kolleger ikke også er opmærksomme på, hvilken typisk adfærd hver enkelt medarbejder har i teamet.

Uanset om du er elektriker, køkkenassistent eller overlæge kan du også godt være analytisk, idérig, specialist, perfektionist, omsorgsfuld, igangsætter, netværker, målbevidst eller arbejdsom.

Men sjældent det hele.

Uanset vores faglige baggrund, har vi forskellige måder at bidrage til løsning af teamets opgaver.

Forestil dig, at du kan gøre samarbejdet endnu mere effektivt ved at sammensætte dit team af medarbejdere, der dækker de 9 typer adfærd, der beskrives med Belbins  teamroller.

Du kan starte her, læse e-bogen og blive klogere på, hvilke teamrolle du og dine kolleger har.

 Hvem er hvem forside shadow

Få e-bogen med det samme

Klik blot her: Hvem er hvem? Sæt det bedste team med Belbins teamroller

Bliv klogere på dynamikken i jeres team

Ud fra beskrivelserne af de 9 teamroller får du hurtigt en idé om, hvordan jeres team er sammensat.

Måske opdager du, at der mangler en eller flere teamroller, eller at I har overvægt af teamroller.

Om det er godt eller skidt afhænger helt af teamets formål og arbejdsopgaver.

kontakt mig gerne

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til mig på telefon +45 2750 6213 og få input til, hvordan du sammensætter dit team bedst muligt.

SUCCES MED SAMARBEjDE

Få gode teams
Få glade medarbejdere
Få gode resultater

Vil du ikke også gerne have medarbejdere og kolleger, der arbejder godt sammen, er tilfredse og når de resultater, I har sat jer for?

Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv, og det er ikke altid let at få kabalen til at gå op med dagligdagens opgaver og de medarbejdere, der arbejder i virksomheden.

Når du ved, hvordan dine medarbejdere eller kolleger arbejder bedst, kan du sætte det hold, der er bedst egnet til at løse en given opgave.

Med Belbins teamroller får I indgående viden om de roller, som hver enkelt udfylder bedst. Plus at når hver enkelt medarbejder kender sin egen og kollegernes roller, skaber I en helt ny forståelse for hinanden.

Resultat

  • I kan fordele opgaverne optimalt
  • I kommer til at arbejde bedre sammen
  • I får større forståelse for hinanden
  • I oplever færre konflikter
  • I skaber grundlaget for god kommunikation
  • I får overblik over, hvor I med fordel kan tilføre resurser udefra

Udbytte

Læs her, hvad virsomheden Eventsupport fik ud af deres teamprofiler og teamanalyse:

"Det har betydet, at vi nu er blevet mere strømlinede, at opgavefordelingen er blevet mere skarp og at vi aktivt udnytter vores styrker. Samtidig gør vi os umage med at være bevidste om også at tænke de roller, som vi ikke naturligt dækker, ind i det daglige arbejde.

Det betyder, at vi har fået mere struktur, overblik og ro og ikke mindst en stor overbærenhed og forståelse for hinanden”

KONTAKT MAX POSITIV
+45 2750 6213
ANNDORTHE @ MAXPOSITIV.DK

Adresse

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

facebook 32 linkedin 32 

send Mig en besked

Email:
Emne:
Besked: